Презентации

Презентациите и докладите на всички участници в конференцията можете да изтеглите от тук:


доц. д-р Евелина Димитрова , Д-р Савина Михайлова-Големинова,, Съдия Теодора Петрова Пешева-Николова, Д-р Станислав Костов

Патрик Уил

Бертхолд Уелинг

Проф. д-р Раду Буфан

Тамас Фехер