Партньори

Банка ДСК

Банка ДСК

Уеб адрес: https://dskbank.bg

Банката е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса - единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. С приемане на Закон за преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е преобразувана в търговска банка. 


От януари 1999 г. ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Банка ДСК”. През 2002 г. 100% от акционерния капитал на Банка ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД, а през октомври 2003 г. след успешна приватизационна процедура Банка ОТП Унгария става едноличен собственик на акционерния капитал на Банка ДСК. В резултат на бързото адаптиране към високите стандарти на Група ОТП и мащабната инвестиционна програма на унгарския собственик, Банката успя да осъществи една много успешна трансформационна програма, превръщайки се от държавна в отлично функционираща и ефективна частна банка. Заедно с дъщерните си компании тя изгради една силна финансова група, изключително динамично развиваща се, модерна и гъвкава, ориентирана към нуждите на всички свои клиенти, и предлагаща широка гама от услуги в т.ч.: пенсионно осигуряване, управление на активи, охрана, транспорт и инкасова дейност, планински и морски туризъм.


Банката не само се наложи като предпочитан партньор в банкирането, но според  различни проучвания през последните години тя остава и лидер по доверие и  най-разпознаваемата банка в България. Обслужвайки над три милиона  клиенти, Банка ДСК достига на практика до всяко българско семейство. Разполагайки с най-голямата клонова мрежа в България, Банката  има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на малкия и среден бизнес в цялата страна.


През 2006 г. Банка ДСК стана първата банка в България, която обособи специализирано звено за проектно финансиране. Съвместно с Банка ОТП тя осъществи първата сделка в България в областта на недвижимите имоти, кредитирана чрез проектно финансиране - изграждането на търговския и развлекателен комплекс Mall of Sofia.


За да задържи водещите си позиции и в търсене на нови посоки за развитие, както и за да бъде адекватна на обкръжаващата динамична среда, през последните няколко години ръководството на Банката заложи нови приоритети в бизнес стратегията на институцията. Без да се отказва от традиционните си клиентски групи, Банка ДСК започна по-активно позициониране в сферата на стратегически бизнес партньорства - с  корпоративния и малък и  среден бизнес. Като фактор в икономическото развитие на страната, Банка ДСК има капацитет и отговорност да подкрепя, стимулира и финансира развитието на малкия и средния бизнес, да предоставя нови възможности на МСП клиенти във всички региони, да подкрепя тяхното развитие и разширяване, да спомага за растежа на инициативността. Поставените цели наложиха въвеждането на нов бизнес модел, в който са заложени разширяване и значително увеличаване на корпоративния и МСП клиентски сегменти, въвеждане на разнообразни подходи в обслужването на бизнес клиенти, нова концепция за планиране и осъществяване на продажби, при която клиентите получават максимално ясни и подходящи за техния бизнес възможности. Основен момент при въвеждането на новия бизнес модел представлява изграждането на специализирани бизнес центрове и обособени зони към Регионалните центрове на Банката, предназначени за корпоративни и МСП клиенти, където висококвалифицирани специалисти са ангажирани с обслужването на отделните категории бизнес клиенти. Бизнес центрове и зони на Банката бяха открити и вече функционират в градовете София, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора,  Бургас, Варна, Сливен, Хасково, Враца, Плевен, Русе и Благоевград.


Друга приоритетна посока, в които Банката фокусира своите усилия в последните години, е модернизиране и разширяване на достъпността на банковите услуги чрез различни дистрибуционни канали. През 2006 г. Банката започна издаване на дебитни карти през собствен авторизационен център. Платформата за електронно банкиране на Банка ДСК ДСК Директ, която непрекъснато обогатява своите функционалности, се наложи като една от най-надеждните и лесни за управление от клиентите на Банката, които се чувстват истински свободни да управляват своите средства, имайки 24 часов достъп до тях от всяка точка на света. През 2009 г. Банка ДСК разработи специално за своите клиенти версия на ДСК Директ, пригодена за мобилни телефони - с DSK Direct mobi те вече имат връзка със средствата си и чрез мобилния си телефон. Като банка обърната към потребителите, в стремежа си да им осигури лесен и удобен достъп до банкови услуги в динамичното им ежедневие, на  1 юли 2011 г. Банка ДСК въведе първото приложение за смартфони за потребителите на операционната система Android, а от началото на месец август и за притежателите на iPhone. Чрез новите приложения  потребителите научават актуалните новини и събития, както и промоции по продукти на Банката, актуалните валутни курсове по фиксинг на БНБ и могат бързо да откриват най-близкия и удобен банков клон или банкомат с помощта на Google Maps. През 2013 г. Банка ДСК представи ново приложение за своите крайни клиенти, които предпочитат и използват Windows устройства. Приложението ДСК Смарт (DSK Smart) за Windows 8 осигурява възможност за мобилно банкиране чрез смарт устройства. Банка ДСК стана първата банка в България и втората в Европа, която въведе мобилно приложение за спестяване. Приложението DSK Gameo е предназначено за стимулиране на спестяванията на клиентите в забавна игрова среда. DSK Gameo дава на Банка ДСК уникалното  предимство в предоставянето на специализирани инструменти, предназначени за специфична аудитория от активни и търсещи потребители, и превръща Банката в институция със заявена дигитална стратегия и иновативен подход към банковите продукти и услуги и начините на тяхното предлагане.


Банката е и един от пионерите в страната и в областта на корпоративната социална отговорност. Тя е една от първите компании в България и първата банка в страната, която публикува годишен отчет по модела на Банка ОТП за дейността си за 2008 г., като първата видима стъпка към структурирана корпоративна социално отговорна дейност. Неслучайно през 2009 г. Банката получи два приза в конкурса на в. „Пари” за социално отговорна компания на годината -  в категорията „Благотворителност”, която е сърцевината и изходната точка на формиране на практиките на социална отговорност на корпорациите, и за иновативен подход към корпоративната социална отговорност.  Съвсем заслужено Банка ДСК получи и наградата „Каузи 2011 г.” за подкрепата си на SOS Детски селища България. През 2011 година Банка ДСК EАД стана SOS златен корпоративен семеен спонсор, поемайки траен ангажимент да се грижи за две SOS семейства, като осигурява средствата за целогодишната им издръжка, а в следващите години затвърди ангажимента си, превръщайки в традиция своята съпричастност със съдбата на децата, лишени от родителски грижи. В стремежа си да приобщи и клиентите към благородната кауза, в края на 2013 г. Банка ДСК създаде специална дарителска платформа в платформата си за интернет банкиране ДСК Директ, с която предоставя възможност на граждани и бизнес клиенти бързо и лесно да извършват дарения, подкрепяйки различи каузи и инициативи на децата от SOS Детски селища България. В края на 2014 г. вече със статут на Корпоративен SOS родител Банката предостави подкрепата си за кампанията „Децата са като цветята – нуждаят се от постоянна грижа“, чията основна цел е привличане на SOS приятели – дарители с редовни месечни дарения. Сред постиженията на Банката в областта на корпоративната социална отговорност са нейните устойчиви екологични инициативи, скрепени с многогодишни договори със специализирани фирми за рециклиране на хартия, офис оборудване, автомобилни гуми и др., както и строителството или преустройството на помещения на Банката по новата корпоративна визия в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност и Закона за екологията. Заради впечатляващата „зелена концепция”, залегнала в основата на новата административна сграда на Централна управление и налагаща се при преустройството и на други сгради на Банката в страната, през 2011 г. Банката получи приза за „Най-зелена компания за 2010 г.” в първия национален конкурс, организиран от b2b Media, а през 2013 г. в същия конкурс, отличаващ компаниите с най-голям принос за внедряването на зелените бизнес практики и развиването им на българска почва, Банка ДСК беше избрана за „Най-зелена финансова институция”. През юни 2014 г. Доротея Николова, изпълнителен директор на Банка ДСК, бе удостоена с отличието „Финансов директор на годината“ в категорията „Принос към общността“ в конкурса за финансов директор на годината, организиран от Ernst & Young България в партньорство с Forbes България. Приносът към дадена общност е област с нарастващо приоритетно място в дейността на всяка компания. Това е процесът на ангажираност, диалог и сътрудничество с членове на общността, а целта на главния финансов директор е да привлича и насърчава ранното и смислено участие в обществения живот, както и в обсъждането на реални значими проблеми, пред които се изправят финансовите директори в своята динамична работна среда, се казва в аргументацията на наградата.


Банка ДСК традиционно е една от банките с най-устойчиво представяне и финансовите й резултати го доказват. През годините Банката остана безспорен лидер в банкирането на дребно, както и по така важния показател „съотношение на разходите и приходите”.


Лидерската позиция на Банка ДСК в редица сегменти на банковия пазар в България, нейният стремеж към оптимално съчетаване на традиции с постоянно обновление и създаването и поддържането на стандарти в банкирането ежегодно получават заслужено признание, както у нас, така и в чужбина. През 2016 г. Банка ДСК бе обявена за най-добрата  банка в Българя от спецализираното британско списание Euromoney. Банката беше призната и за най-ефективната банка за 2015 г. в конкурса за годишни банкови награди на Асоциация „Банка на годината“.