Новини

ИФА България и Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" организират международен форум през месец май

ИФА България и Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" организират международен форум през месец май

19 март 2018

IFA България (International Fiscal Association) и Юридическият Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират международeн форум на тема: Регионално сътрудничество. Предизвикателствата на преговорите за присъединяване на нови държави кандидат-членки в областта на данъчното облагане и право.“ Форумът ще се проведе на 17 май 2018г. в аудитория 272 в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ при следния дневен ред:

08:30 – 09:15

Регистрация

09:15 – 10:15

Сътрудничество в областта на правораздаването

10:15 – 11:15

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане

11:15 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:30

Сътрудничество в областта на инвестициите и бизнеса

12:30 – 13:30

Академично сътрудничество

13:30 – 14:15

Обедна почивка

14:15 – 17:00

Индивидуални доклади

 

Дискусиите ще са отворени за всички, като всеки панел ще има основни говорители от реномирани университети, представители на съдебната власт и на данъчната администрация, консултанти и бизнеси от България и региона: Сърбия, Румъния, Хърватска, Словения, Македония и др.

 

От 14:15 до 17:00 ще се изнасят индивидуални доклади по темите на форума. Желаещите да изнасят доклад, могат да заявят участие и темата на доклада си на мейл адрес vsavov@law-tax.bg.

 

Медиен партньор на форума е списание „Общество и право“. Желаещите могат да предоставят за публикуване доклад по темите на форума. Докладите трябва да се предоставят до 1 септември 2018 на имейл адрес nenka_ivanova@abv.bg и да отговарят на следните изисквания:

 

  • Общ обем - минимум 5 стр. и максимум 15 стр., вкл. таблици, графики, библиография

  • Шрифт - Times New Roman 14

  • Формат на страницата – А4 - 1800 знака

  • Име и фамилия на автора, научна степен и професия - под заглавието на статията

  • Професионално СВ на автора - в свободна текстова форма, максимум 10 реда

  • Снимка на автора - в JPG - формат, по-голяма от паспортен формат

  • Цитираната литература - с индекси под линия

  • Докладите да са оформени като статия, а не във вид на презентация със слайдове

 

С настоящето бихме искали да Ви поканим да участвате като гост, говорител или докладчик с доклад, който да бъде публикуван в списание „Общество и право“.

 

 

При интерес или въпроси форума, моля да се свържете се с нас на телефон +359 886 354 656 или на следните имейл адреси:

 

s.penov@law.uni-sofia.bg

Проф. д-р Сашо Пенов, декан на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"

 

vsavov@law-tax.bg

Валентин Савов, председател на ИФА България