Проектът BEPS и Средства за правна защита съгласно Европейското правоПроектът BEPS и Средства за правна защита съгласно Европейското право

Спонсори


Партньори


IFA BULGARIA
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Димитров, Петров и Ко
Адвокатско дружество Йорданова, Ризова и съдружници
Chronika
Devin

За IFA

Сдружението ИФА България беше акредитирано като официален клон на IFA в България на годишния конгрес на организацията през 2014 в Мумбай, Индия.

Към края на 2016, българският клон на IFA има над 50 корпоративни и индивидуални членове. Между  членовете на сдружението саизвестни представители на академичната общност, международни и местни одиторски, счетоводни и адвокатски кантори, съдии, данъчни служители и др.

ИФА България е професионална и академична организация, която не е обвързана с конкретен бранш, като основен обединяващ фактор на всички членове е и основната цел на организацията, а именно: развитието на данъчното право и неговото прилагане. 

За повече информация, моля посетете:

ifa-bulgaria.com

За IFA - Холандия

Международната Фискална Асоциация (IFA) е създадена през 1938 г. със седалище в Холандия.

Тя е единствената неправителствена и нестопанска международна организация, занимаваща се с фискални въпроси.
Предметът и на дейност и цели са проучването и развитието на международното и сравнително право по отношение на публичните финанси, особено международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъците.IFA цели постигане на тези цели чрез своите годишни конгреси и научни публикации, както  и чрез научни изследвания. 

Членовете на IFA вече възлизат на близо 12 000 от над 100 държави. В 62 страни членовете на  IFA са установили IFA клонове. Директно членство е възможно в страни, където все още няма IFA клон. Моля, кликнете тук за повече информация относно клоновете на IFA и директните членове. 

Заедно с нарастващата глобализация на световните икономики, международните данъчни въпроси и импликации стават все по-важни и по-многобройни. IFA е играла съществена роля както в развитието на определени принципи на международното данъчно облагане и в предоставянето на възможните решения на проблемите, възникнали в тяхното практическо прилагане. ИФА е била в състояние да направи това, защото нейното членство се състои от представители на високо равнище, както от частния и публичния сектор, включително съдилища, университети и международни правителствени и неправителствени организации.

 

За повече информация, моля посетете:

www.ifa.nl

Добре дошли IFA участници

С голямо удоволствие бихме искали да Ви приветстваме на нашата двудневна конференция на тема: 

„Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите-членки и средства за правна защита съгласно Европейското право“

Конференцията  е организирана от ИФА България, местната организация на Международната Фискална Асоциация (IFA), съвместно с Юридическия Факултет на СУ „Св.  Климент Охридски“. 
Събитието ще  се проведе на 18 и 19 май 2017 в зала  272 на Юридическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 
Лектори са  преподаватели от реномирани европейски университети, практици от европейски кантори, съдии, данъчни служители и други. (моля вижте раздела „Говорители“)
Конференцията е  насочена към  ръководни и други длъжности в данъчните администрация и Министерство на финансите, членове на бюджетната и други комисии към парламента, съдии, преподаватели, учени, юристи, счетоводители, одитори и студенти.
След провеждането на конференцията ще бъде издаден сборник с доклади по темите, обсъдени на конференцията.  (за повече информация, вижте раздел „Изисквания към авторите“)

Разгледайте програмата на конференцията и се регистрирайте по посочения в уебсайта ни начин. 

С нетърпение очакваме да Ви посрещнем в София, 

Валентин Савов
Председател на ИФА България

Програма

ПРОЕКТЪТ BEPS


08:30 - 09:30

Регистрация

09:30 - 09:45

Откриване на конференцията

Проф. д-р Сашо Пенов - декан на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Валентин Савов - председател на българския клон на ИФА и основател на „Савов и партньори“

09:45 - 11:15

Модул I - ПРОЕКТЪТ BEPS НА ОИСР / Г-20

09:45 - 10:15

Общо представяне, план за действие, финални доклади от 5 октомври 2015 г. и актуални развития 2016-2017

Ралф Брюгелман – икономист, Федерация на германските индустрии (Германия)

10:15 - 10:45

Многостранен инструмент (т. 15 от Плана за действие)

Марио Теноре – старши съдружник в „Маисто е Асосиати“ („Maisto e Associatti) (Италия)

10:45 - 11:15

Участие на България в проекта BEPS и очаквани последици за страната

Иван Антонов – Главен юрисконсулт в Дирекция СИДДО при Централното управление на НАП (България)

Живко Еленков – старши юрисконсулт в Дирекция СИДДО при Централното управление на НАП (България)

11:15 - 11:40

Кафе пауза

11:40 - 12:40

Модул II - ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ОИСР ОТ МАЙ 2016 В РЕЗУЛТАТ ОТ ДОКЛАДИТЕ ПО ПРОЕКТА BEPS – Част 1

11:40 - 12:10

Актуализация на общите насоки за прилагане на принципа на пазарните цени („arm’s length principle“) – нова секция „D“ от глава I от Ръководството

Даниел Йовеску – съдружник в „АБА Консултинг“ (ABA Consulting) (Румъния)

12:10 - 12:40

Вътрешногрупови услуги – изменения на глава VII от Ръководството относно услугите с ниска добавена

Д-р Аксел фон Бредов – съдружник в „Петерс, Шонбергер и партньори“ (Peters, Schönberger & Partners) (Германия)

12:40 - 14:00

Обедна почивка

14:00 - 15:30

Модул II - ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ОИСР ОТ МАЙ 2016 В РЕЗУЛТАТ НА ДОКЛАДИТЕ ПО ПРОЕКТА BEPS – Част 2

14:00 - 14:30

Разпределяне на разходи („CCA“) – нова глава VIII от Ръководството

Д-р Аксел фон Бредов – съдружник в „Петерс, Шонбергер и партньори“ („Peters, Schönberger & Partners) (Германия)

14:30 - 15:30

Съдържанието на трансферното ценообразуване след въвеждането на проекта BEPS

Д-р Рафаеле Петруци – управляващ директор на Центъра за трансферно ценообразуване към Института за австрийско и международно данъчно право при „Виенски Университет“ (Австрия)

15:30 - 16:00

Модул III - ИЗБРАНИ ВЪПРОСИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ В ОТГОВОР НА ПРОЕКТА BEPS – Част 1

15:30 - 16:00

Обща основа на корпоративния данък („CCTB“) и обща консолидирана основа на корпоративния данък („CCCTB“)

Ралф Брюгелман – икономист, Федерация на германските индустрии (Германия)

16:00 - 16:30

Кафе пауза

16:30 - 17:15

Модул III - ИЗБРАНИ ВЪПРОСИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ В ОТГОВОР НА ПРОЕКТА BEPS – Част 2

16:30 - 16:45

Изменение на Директивата за автоматичния обмен (Директива на Съвета (ЕС) 2016/881 от 25.05.2016 г., която изменя Директива 2011/16 / ЕС) и въвеждането в ЕС на отчет по държави-членки – приложно поле, срокове, въвеждане в България, очаквани последици

Лилия Андонова – съдружник в „Таксакта“ ООД (България)

16:45 - 17:15

Директива анти-BEPS на Съвета на ЕС – обхват, срокове за въвеждане, механизми

Боян Попов – съдружник в „Таксчър, Глобал Такс Адвайс“ („Taxture, Global Tax Advice) (България)

17:15 - 18:35

Модул IV - ДРУГИ ТЕМИ

17:15 - 17:55

Общи правила против данъчно избягване („GAAR“) / Тест на основната причина („PPT“) за дивиденти, лихви и авторски възнаграждения

Бартян Р. Зутмулдер –съдружник данъчен отдел, ръководител екип за ЦИЕ и Русия в „Лоенс енд Лоеф“ („Loyens & Loeff) (Холандия)

17:55 - 18:35

Държавна помощ и случая „Старбъкс“ 

Паулус Меркс – съдружник при международен данъчен отдел в „Ди Ел Ей Пайпър“ („DLA Piper) и преподавател към „Ай Би Еф Ди“ („IBFD) (Холандия)

Клив Жи-А-Жоен – директор, отдел трансферното ценообразуване и икономист при „Ди Ел Ей Пайпър“ („DLA Piper) (Холандия)

19:00 - 21:00

Коктейл: ул. „Кракра“ № 11, Дом на архитекта, Зала 1

(всички участници са поканени)

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и лекторите на събитието

Регистрация

Участието в двудневната конференция е безплатно за университетски преподаватели, студенти, служители на НАП и съдии.

За заплатените такси се издава надлежна фактура. Участниците се регистрират за участие след попълване на регистрационната форма и получаване на потвърждение от организаторите.

Моля, имайте предвид, че фактурата се издава след получаване на плащането. Като основание за плащане моля да ползвате "Участие в конференция"

IBAN: BG94UNCR70001522887320; BIC: UNCRBGSF; Вид Валута: BGN, Титуляр: Сдружение ИФА Бранч БългарияНастаняване

Медийни партньориПрезентации


Говорители


Научен комитетПланиращ съвет